Call for Readers

Can you help us to inform the 2021 longlist? We are looking for keen and talented volunteer readers to help us work towards a wonderful longlist for The Highland Book Prize.  If you enjoy reading (fiction, non-fiction, short stories, poetry) and you are able to read and review entries between July and October 2021, we’d like to hear from you.

Win all 13 books on the 2020 longlist!

All 2021 Volunteer Readers will be entered into a prize draw to win the 13 books on the 2020 longlist. To enter please follow one of our social media accounts below, and apply to become a volunteer reader…

How to become a Volunteer Reader

What we’ll need from you:-

  • a commitment to read your allocated submissions and write a short report following our scoring criteria
  • the ability to read your allocated books within a ten-week period (July – October 2021) and submit your reader reports by early October 2021.
  • a declaration that you will not share or in any way distribute the reading material with which you’re provided
  • an understanding that the material and any relating correspondence about the prize must be kept confidential
  • You don’t have to live in the Highlands to take part. Anyone can become a volunteer reader.

If you are interested, please send an email to highlandbookprize@moniackmhor.org.uk detailing:-

(1) why you think you’ll make an excellent reader for this project

(2) a list of the last three books you have read and

(3) a short three sentence report for each book.

(4) if you can read one or more of our Gaelic titles please specify this in your response. (Reader reports will still be submitted in English.)

For more information, please contact us by email highlandbookprize@moniackmhor.org.uk or call us on 01463 741 675.

To share this opportunity please download and forward this PDF

Please follow us on Twitter, Facebook or Instagram for news about books, events and competitions.

Twitter:         @highlandbook1

Instagram:     @highlandbookprize

Facebook:      @highlandbookprize

Gabh pàirt ann am panail nan leughadairean saor-thoileach againn

Tha cothroman againn do luchd-bruidhinn na Gàidhlig a tha ag iarraidh pàirt a ghabhail ann am panail nan leughadairean saor-thoileach againn airson liosta fhada Duais Leabhair na Gàidhealtachd a chur ri chèile. Ma ghabhas tu tlachd ann an leughadh ficsein, neo-fhicsein, sgeulachdan goirid agus bàrdachd, b’ fhìor thoigh leinn cluinntinn uat.

Innis dhuinn gu bheil ùidh agad ann an sgrùdadh nan tiotalan Gàidhlig.

Cuir tagradh thugainn air a’ phost-d aig: highlandbookprize@moniackmhor.org.uk

Bhiomaid nad chomain nan sgrìobhadh tu thugainn ann am Beurla.

Mun duais

Tha Duais Leabhair na Gàidhealtachd, a chaidh a stèidheachadh ann an 2017, a’ comharradh brod nam foillseachaidhean a tha a’ tarraing air tàlant, dreach-tìre agus ioma-chultarachd na Gàidhealtachd. Tha an duais bhliadhnail seo fosgailte do sgrìobhadh ficsein, neo-fhicsein agus bàrdachd.

Tha an duais litreachais seo ga thoirt seachad le Comunn Gàidhealach Lunnainn agus ga ruith le Mon Ìothaig Mhòr – Ionad Sgrìobhaidh Chruthachail agus airson urram a thoirt do leabhraichean a chaidh a chruthachadh air a’ Ghàidhealtachd no feadhainn a tha mu dhèidhinn na Gàidhealtachd. Tha an William Grant Foundation a’ toirt seachad maoin airson com-pàirteachas a’ phobaill a bhrosnachadh ann an Duais Leabhair na Gàidhealtachd.

Gheibh an neach a bhuannaicheas Duais Leabhair na Gàidhealtachd duais £1000 agus greis sgrìobhaidh aig ionad Mhon Ìothaig Mhòr.